Продукти за леки автомобили / Ванове/ 4x4

stage_image1_lg

Когато сънят взема надмощие, ние вземаме контрол над управлението.

Правна информация и защита на данни

(*Публикуваният текст е превод. Единствената правно-обвързваща версия на този документ е тази на немски език.)

 

Използване на уебсайтовете, продуктова отговорност

Информацията на нашите уебсайтове не е обвързваща и е предоставена изключително и само с информативна цел. Тя има изцяло информативен характер и не представлява търговско предложение (оферта) по смисъла на съответните правни разпоредби. По-подробна информация и договорни условия могат да бъдат получени от съответния оторизиран разпространител. Не е възможно възникването на договорно отношение спрямо представените продукти, въз основа на информация, поместена на уебсайта.

Информацията на уебсайтовете, както и продуктите и услугите, описани в тях, могат да бъдат променяни или актуализирани от Continental AG по всяко време, без предварително уведомление за това. Освен ако изрично не е посочено на друго място, уебсайтовете на Continental AG не съдържат гаранции или информация, които да дадат каквото и да е основание за възникване на отговорност от страна на Continental AG, изрично или имплицитно, включително по отношение на текущата валидност, точност, изчерпателност и качество на въпросната информация.

Continental AG не носи отговорност във връзка със своите уебсайтове. С настоящото се изключва всякаква отговорност за преки или косвени загуби/щети, искове за компенсации и/или последстващи щети от всякакъв вид и правно основание, претърпени в резултат на това, че сте имали достъп до, или сте използвали уебсайтовете, включително и най-вече се изключва отговорност в случай на заразяване на вашата компютърна система с вируси.

Съществуването и изпълнението на задълженията и отговорностите на Continental AG за продуктите и услугите на Continental се регулират изключително и само от съответните договорни споразумения, сключени във връзка с тях, наред с действащите стандартни разпоредби и условия в Continental AG, които се прилагат във всички случаи.

 

Запис и обработка на данни

Continental AG съхранява лични данни, свързани с потребителите на неговите сайтове, само след получено съгласие за това. Единствените данни, които се съхраняват, са свързани с деня и времето на посещение, посетените сайтове, името на интернет доставчика и това на уебсайта, от който потребителят е получил достъп до уебсайтовете на Continental. Continental AG използва тази информация за отчитане на активността на своите уебсайтове, изготвяне на статистики, подобряване на услугите и предоставяната информация. Личните данни на потребителя се използват само при обработка на запитвания, въз основа на съгласие, предоставено от потребителя с определена цел и съгласно съответните разпоредби за защита на личните данни. Continental AG прилага глобални и единни вътрешни Правила за защита на данните (BindingCorporateRules) въз основа на законови изисквания, които уреждат защитата на вашите лични данни. 


„Бисквитки”(Cookies)

Когато посещавате наш уебсайт, информацията за това може да се съхранява на вашия компютър под формата на „бисквитки” (cookies). Те се използват единствено с цел оптимизиране на дизайна на уебсайта. От настройките на вашия браузър можете да изберете да не приемате „бисквитки”. Моля да имате предвид обаче, че при такъв избор някои от функциите на сайтовете няма да бъдат активни.

 

Право на информация

При подаване на заявление, вие имате право да получите информация за съхранените ваши лични данни. Можете също така да поискате те да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Ако имате въпроси по темата, моля, обърнете се към нашият офисен имейл за защита на данни: dataprotection@conti.de. В случай, че получите достъп до сайтове или файлове посредством нашите уебсайтове и бъде поискано от вас да въведете ваши данни, имайте предвид, че тези данни се предават по интернет в незащитена форма, и следователно могат да бъдат обект на достъп и манипулация от неупълномощени трети страни.

 

Линкове към други уебсайтове

Линковете към уебсайтове, поддържани от трети страни, се предоставят като допълнителна услуга. Такива уебсайтове са напълно независими и извън контрола на Continental AG. Continental AG не носи отговорност за съдържанието на никой от тези уебсайтове на трети страни, до които можете да получите достъп посредством уебсайтовете на Continental AG, както и не поема никаква отговорност за съдържанието, съответствието с разпоредбите за защита на данни, или използването на такива уебсайтове.

 

Наличност на продуктите

Този уебсайт може да съдържа информация за продукти на Continental , които все още не са налични във вашата страна. Наличието на такава информация на този сайт, не съдържа намерение от страна на Continental AG да обяви, че продуктът ще бъде наличен на всички пазари. Моля, обърнете се към вашия представител или разпространител на Continental за повече информация относно бъдещите планове за продуктите, до които все още нямате достъп.

 

Търговски марки и запазени права

Търговските марки и лога ("търговски марки"), които могат да се видят на уебсайтовете, са собственост на Continental AG или нейни филиали. Никоя информация от тези сайтове не може да бъде тълкувана в смисъл на предоставяне на лиценз или позволение за използване на търговски марки. За тази цел е необходимо изрично писмено съгласие от страна на Continental AG. Неоторизираното използване на тези търговски марки е строго забранено. Continental AG ще отстоява своята интелектуална собственост в цял свят, при спазване на законите, приложими във всеки отделен случай.

 

Copyright © 2010 Continental AG. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, анимации, видеоклипове, музика, звукове и други материали на тези уебсайтове, са обект на авторското право и сродните му права на интелектуална собственост на Continental AG и неговите филиали. Continental AG притежава авторските права за избора, координацията и подреждането на материалите на този уебсайт. Тези материали не могат да бъдат копирани за комерсиална употреба или разпространение, както и не могат да бъдат видоизменяни или прехвърляни към други уебсайтове.

 

Google Анализ

Този уебсайт използва Google Анализ, инструмент за уеб анализи от Google Inc. ("Google"). Google Анализ използва „бисквитки”, напр. текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър, което дава възможност за анализ на вашите действия като потребител в сайта. Обикновено информацията, която „бисквитките” генерират за вашето потребление на уебсайтовете, се предава и съхранява на сървър на Google в САЩ.

 

В случай, че на този уебсайт е активирано обезличаване на IP адреса, вашият IP адрес най-напред ще бъде съкратен от Google в страните членки на Европейския съюз или в друга държава, която е страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи, пълният IP адрес ще бъде предаван и съхраняван на сървър на Google в САЩ. Настоящият уебсайт използва активно обезличаване на IP адреса. При поискване от страна на негов администратор, Google ще използва тази информация за оценяване на вашето потребление, за да може да състави отчети за действията на потребителя в уебсайта и да предостави на администратора допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет.

 

IP адресът, предаден от вашия браузър с помощта на Google Анализ няма да се комбинира с други данни от Google. Можете да предотвратите съхраняването на „бисквитки” като направите съответните промени в настройките на вашия браузър. Бихме желали да отбележим обаче, че ако направите това, използването на пълната функционалност на този уебсайт може да се окаже невъзможна за вас. Можете да предотвратите събирането и обработката от Google на данни, генерирани от „бисквитки”, или свързани с вашето потребление на сайта (включително вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате приставка (plug-in), достъпен на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Изплолзване на приставки (plug-ins) за социалните мрежи

Нашият уебсайт използва приставки от различни социални мрежи. „Социалната” приставка представлява бутон, който може да се използва за споделяне и предаване на публикации на нашия уебсайт с други потребители на съответната социална мрежа.

На нашия уебсайт са използвани приставки за следните социални мрежи.

 

Facebook

Тази приставка се управлява от Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Оператор на немския сайт facebook.de е дружеството Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Тези приставки са отбелязани с логото на Facebook. За политиката за защита на личните данни на Facebook можете да научите тук

 

YouTube 

Тази приставка се управлява от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Той е разпознаваем по логото на YouTube.  За политиката за защита на личните данни на YouTube можете да прочетете тук

 

Мрежите предоставят на браузъра дизайна и съдържанието на приставките, които биват интегрирани автоматично в уебсайта.

 

В случай, че посетите някой от нашите уебсайтове с някой от посочените приставки,  Internet Explorer ще установи автоматична връзка със сървъра на съответната мрежа, независимо от това дали използвате приставката. Информацията, че имате достъп до уебсайта, се споделя посредством тази връзка.

От съображения за поверителност, първоначално съответните бутони са деактивирани, като към тях е прикрепено съобщение. Като кликнете върху съобщението, вие давате своето съгласие за свързване със социалните мрежи и активирате бутоните. Едва тогава приставките установяват връзка с мрежите.

При влизане в социална мрежа по време на вашето посещение на уебсайта, предадените данни ще бъдат асоциирани с вашия потребителски акаунт. Това се отнася и за случаите, в които взаимодействате с приставка. Ако желаете да попречите на дадена мрежа да свърже по подобен начин информация с вашия потребителски акаунт, моля да излезете от съответната мрежа, преди да кликнете върху съобщението.

След като кликнете върху съобщението, вашите данни могат да бъдат съхранени от социалните мрежи, дори и ако нямате регистрация в дадена социална мрежа.

Свързани теми

Този сайт използва cookies, за да подобри използването му от посетители. Открийте повече тук