Продукти за леки автомобили / Ванове/ 4x4

stage_image1_lg

EU Tire Label

Предистория и критерии

Етикет за гуми на ЕС

През ноември 2012 г. за цяла Европа ще бъде задължителен стандартен етикет за автомобилни гуми: въз основа на три критерия, етикетът за гуми на ЕС предоставя информация за характеристиките на гумата, свързани с екологията и безопасността, с цел увеличаване на безопасността по пътищата и намаляване на замърсяването.

Как да четем етикета?

Безопасност

Сигурното сцепление при мокри пътни условия е от първостепенна важност за безопасното шофиране. Показателите са степенувани по класове, от "A" до "G" (независимо от това, че понастоящем "D" и "G" не се прилагат). Спирачният път между гума от клас "А" и гума от клас "F" може да бъде 18 м.

Горивна ефективност

Намаленото съпротивление при търкаляне спестява гориво и намалява емисиите на CO2. Гумите от клас "А" дават най-добри резултати по отношение на горивната ефективност, като със всеки следващ клас до "G" горивната ефективност се увеличава със стойности между 0.42 и 0.56 mpg за автомобил с разход от около  36 mpg.

Шум

Това е външният шум, произвеждан от гумата, измерен в децибели. Колкото повече запълнени чертички са показани на етикета, толкова по-шумни са гумите.

Моля, имайте предвид, че: действителните икономии на гориво и безопасността на пътя са зависими до голяма степен от поведението на водачите. 

Екологичното шофиране може да понижи значително разхода на гориво, налягането в гумите трябва да се проверява редовно за оптимизиране на сцеплението на мокър път и горивната ефективност. Трябва винаги да се следи строго за дължината на спирачния път.

Допълнителна информация:

Темата за етикета за гуми на официалната страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label