Продукти за леки автомобили / Ванове/ 4x4

stage_image1_lg

EU Tire Label

Становище за Етикета за гуми на ЕС

Общ преглед

  • Continental приветства въвеждането на Европейския етикет за гуми и подобряването на информацията за гумите, която достига до клиентите в центровете за продажби.                                                                                      

  • Най-късно до ноември 2012 г. всички потребители ще се информират за горивната ефективност, характеристиките на безопасност и шумовите нива на новите гуми, посредством етикета.                                                

  • Между категориите, разходът на гориво ще се увеличава или намалява от 0.42 to 0.56 mpg (мили/галон), докато предписанията за спирачния път на мокра настилка при 50 мили/час ще се увеличава или намалява с до 6 м.                  

  • Тестовете за гуми, провеждани от автомобилните списания, ще продължат да бъдат важен източник на информация за крайните клиенти, тъй като в допълнение към трите критерия, показани върху етикета, те тестват до 11 допълнителни продуктови характеристики, които са от значение за безопасността.

  • През зимата са важни други критерии за ефективност на гумите, които не са включени в етикета. При покупката на зимни гуми, водачите трябва да се консултират с алтернативни публикувани източници, като тестове на гуми, съвети на разпространители, материали на производители и др.   

  • За повече информация, моля свържете се със специалист или посетете www.tyre-label.com