Learn all you need to know about tires – and more besides – with this comprehensive tire lexicon from Continental.

Нов етикет за гуми на ЕС

Намаляване на емисиите на автомобилите с етикети за гуми на ЕС

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯ ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ НА ЕС

ЕС е ангажиран с намаляването на емисиите си на парникови газове, за да достигне климатичен неутралитет до 2050 г. Намаляването на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт играе основна роля за изпълнението на тези цели.

Изборът на по-икономични гуми може да допринесе за намаляването на емисиите от транспорта. За да помага на потребителите да взимат информирани решения, ЕС въвежда нова схема за етики за гуми, която ще влезе в сила на 1 май 2021 г.

Етикетът за гуми на ЕС ще даде възможност на потребителите в ЕС да избират по-икономични гуми, което може да доведе до големи спестявания, както за крайните потребители, така и за корпоративните потребители, по отношение на разходи и емисии. Безопасността на пътя се подобрява благодарение на по-добро сцепление на мокра настилка, докато информацията за нивата на шум помага за намаляването на свързаното с трафика шумово замърсяване.

КАКВО Е НОВОТО ЗА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И ПОТРЕБИТЕЛИ?

 • Съгласно новия регламент гумите за автобуси и камиони също ще бъдат обхванати (гуми от клас C1, C2, C3).
 • Допълнителна информация (идентификатор на вид гума = № на артикул).
 • Освен стандартния етикет съществуват също и опции за включване на икони, свързани с тежки заснежени условия (3PMSF) и/или сцепление при заледени условия (само за гуми C1).
 • Класове на шум: ABC заменя звуковите вълни.
 • Прекласификация за по-ниски класове етикети:
  D е новият E; клас D вече не е празен (само за гуми C1 и C2); F и G се сливат, за да формират E.
 • QR код за всеки идентификатор на вид гума с връзка към продуктовата база данни на ЕС (EPREL).

Новата таблица с информация за продукта (PIS) се генерира в базата данни EPREL въз основа на информацията, докладвана от нас от Continental или от други доставчици:

Тя включва:

 • информация, показвана в етикета на ЕС в табличен вид
 • Дата на започване на производството
 • Дата на приключване на производството (ще бъде добавена от производителя, когато е известна)

EPREL – European Product Registry for Energy Labelling (Европейски продуктов регистър за етикети за енергийна ефективност)

Основна цел: Потребителите ще могат да търсят в продуктовата база данни етикети за енергийна ефективност и таблици с информация за продукти. Чрез QR кода, показван на новия етикет за гуми на ЕС, потребителите ще могат да осъществяват достъп до информация за съответните гумите и да изтеглят подходящата информация.

Доставчиците (производители, вносители или оторизирани представители) трябва да регистрират своите гуми, преди да ги продават на европейския пазар.

Доставчиците могат да регистрират своите артикули от 12 октомври 2020 г.​

Потребителите ще могат да осъществяват достъп до базата данни EPREL от 1 май 2021 г. Базата данни ще бъде достъпна чрез публичен уеб портал. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД?

Ето вашата роля (задължение): като дистрибутор на гуми от 1 май 2021 г. вие трябва да се уверите, че:

Етикетът на гумите трябва да е ясно видим в търговския обект. Таблицата с информация за продукта трябва да бъде достъпна (цифрово) и предоставяна в отпечатан формат при заявка. Когато гумите не са показани физически в магазина и когато се продават онлайн или дистанционно, информацията трябва да бъде предоставяна цифрово.

Когато продавате гума, която е част от комплект от една или повече идентични гуми, етикетът и таблицата с информация за продукта трябва да бъдат достъпни (цифрово) и предоставяни при заявка.

Във визуални реклами и други промоционални материали, информацията за етикета на гумата трябва да бъде показвана – цифрово и отпечатан формат – винаги когато се рекламира или показва конкретен вид гума. В списък с продукти са достатъчни само съответните символи за ефективност и обявените класове/стойности на етикети.

КАКВА ПОДКРЕПА ЩЕ ВИ ОКАЗВА CONTINENTAL?

The New EU Tyre Label Layout

Показаните стойности на етикети са различни от правилните стойности на етикетите за този продукт.

Всички доставяни от нас гуми ще спазват новия регламент. Автомобилните гуми ще бъдат доставяни със стикер, съдържащ допълнителна информация, като например име на линията гуми и EAN номер (вижте чернова).

Гуми, които са ви доставени преди 1 май 2021 г. с предишния етикет, ще продължат да съответстват на регламента. Определен преходен период е част от превключването и гумите няма нужда да бъдат повторно маркирани с етикет, ако са ви били предоставени преди 1 май 2021 г. Това важи също и за гуми, които вече са на пазара (напр. в нашите центрове за развойна дейност), но са ви доставени след 1 май 2021 г.

Ние обаче ще прехвърлим новите стойности на етикетите своевременно, така че да можете да използвате и новия етикет на ЕС, за да помагате на своите клиенти да правят информиран избор. Нещо повече, новият етикет ще бъде достъпен за изтегляне и отпечатване в EPREL. Така че, ако даден клиент изисква етикета, ще можете да го предоставите бързо и лесно.

Често задавани въпроси

Научете повече за новите неща в информацията за обозначаване на гумите с етикети, задълженията в търговския обект и за начините, по които Continental ще ви оказва подкрепа, в нашите ЧЗВ.