Продукти за транспорта

stage_goods_TT

Товарни гуми, сегмент Goods за превоз на стоки

Гуми за комерсиални превозни средства

CVT_bu_about_us

Continental е един от водещите световни производители на гуми за комерсиални превозни средства. В нашите заводи по целия свят, ние произвеждаме гуми с най-различни приложения, и характеристики, съобразени с различните превозни средства, пътните настилки и изискванията на клиентите, както и с режима на работа на водачите. Нашето продуктово портфолио се състои от товарни гуми за автобуси и камиони, както и специализирани гуми. Подразделението се развива от обикновен производител на гуми до доставчик на технологични решения, който предлага също услуги като ContiLifeCycle™, ContiPressureCheck™ и Conti360°, които помагат на нашите клиенти да оптимизират своя бизнес.


Прочети повече за товарните и автобусните гуми…


Прочети повече за специализираните гуми…