Продукти за транспорта

stage_goods_TT

Товарни гуми, сегмент Goods за превоз на стоки

Бизнес подразделение: Гуми за комерсиални превозни средства

Continental е един от водещите световни производители на гуми за комерсиални превозни средства. В нашите заводи по целия свят, ние произвеждаме гуми с най-различни приложения, и характеристики, съобразени с различните превозни средства, пътните настилки и изискванията на клиентите, както и с режима на работа на водачите. Нашето продуктово портфолио се състои от товарни гуми за автобуси и камиони, както и специализирани гуми. Подразделението се развива от обикновен производител на гуми до доставчик на технологични решения, който предлага също услуги като ContiLifeCycle™, ContiPressureCheck™ и Conti360°, които помагат на нашите клиенти да оптимизират своя бизнес.

The Commercial Vehicle Tires business unit focuses on customers with an entrepreneurial mindset. We are constantly re-investing the tire and the accompanying services - with the aim of creating comprehensive solutions for professional tire management.