Продукти за транспорта

stage_goods_TT

Товарни гуми, сегмент Goods за превоз на стоки

Да работиш отвъд хоризонта

Не всеки иска да бъде мениджър. В Continental експертите могат да направят и кариера по собствена мярка. Тяхната задача в отдела за проучвания и разработки на дивизията за гуми: да използват най-новите научни открития за създаване на продаваеми продукти.

Някои просто са добри в това, което правят. Толкова добри, че никой не може да се сравни с тях в конкретната област и нито едно решение не може да бъде взето, преди те да дадат своето мнение. „Възнаграждаване” на такива служители с повишение на шефско кресло определено не би било справедливо признание за техните силни страни. „С работните места за експерти ние създаваме висока степен на специализация и гарантираме условия, при които тези хора могат напълно да развият и реализират своите умения и потенциал.” – заявява Кристиан Якел, който ръководи екипа за развитие на човешки ресурси към отдела за проучвания и разработки на дивизията за производство на гуми в Щокен. 

В Continental експертната длъжност беше въведена в екипа за разработване на гуми преди десетилетие. До известна степен, това постави експертите на едно ниво с ръководителите на отдели, що се отнася до възнаграждение и признание. Пътят към кариерно развитие е отворен за доказани специалисти, които не само имат задълбочени познания, но могат и да превърнат тези познания в продаваеми продукти. „Тези момчета се нуждаят от един истински широк хоризонт и от мениджърски умения. – казва Якел. - Те са способни да инициират, да управляват и да сътрудничат при иновативни проекти в рамките на компанията, което е далеч отвъд ограниченията в отделите.”

Image

Необходимост от креативно мислене

Карла Рекер е експерт от самото начало и отговаря за химията на материалите в дивизията за производство на гуми. От 2007 г, Рекер, която има докторска степен по химия, работи върху производството на естествен каучук от кореновите сокове на глухарчето. Целта е да се замени използваният в производството естествен каучук, получен от латекса на тропическите каучукови дървета, като се ограничи влиянието върху околната среда и се намалят логистичните разходи. Заедно с изследователите от института Фраунхофер и други партньори на проекта, Рекер култивира глухарчета, извършва тестове на първите гуми от глухарчета и в скоро време ще изгради пилотна система за производство от комерсиален мащаб. „Креативното мислене тук определено е добре дошло, стига да е практично.” – казва тя през смях.

В Continental, Рюдигер Менц също е известен с добрите си идеи. През последните пет години, Менц, който е доктор по машинно инженерство, разработва методи за тестване на издръжливост на гуми. Днес той е експерт в своята област и може да симулира специфични крайни деформации на гумите с помощта на все по-сложни тестови процедури. „Забавлявам се чудесно, като създавам теоретични модели.” – казва Рюдигер Менц. Главното предизвикателство е, че те трябва да издържат на тестове в реални условия. Вместо да работят в кула от слонова кост, експертите се стремят да постигнат резултати, които са приложими за компанията.

Повече служители, отколкото шефове

Разбира се, съществува известно напрежение, признава експертът Менц: „Аз винаги трябва да измислям нови идеи и да бъда непрекъснато креативен.” И когато колеги дойдат при него с определен проблем, той трябва да слуша: „Много често са необходими мениджърски умения, тъй като има много хора, които вършат основната работа за мен.”

По принцип, Карла Рекер и Рюдигер Менц имат повече служители, отколкото шефове – техни колеги от всички отдели работят по своите проекти. Но тъй като не са мениджъри, те трябва да мотивират своите екипи по други начини. „Трябва да бъда по-търпелива и да използвам цялата си способност да убеждавам.” – казва Карла Рекер. Те се нуждаят и от здравословно ниво на самочувствие, тъй като резултатите от тяхната работа в последствие често биват продавани от други служители. „Чувствам се ценена от колегите и мениджърите и много се радвам, че не ми се налага да се занимавам с HR въпроси и бюджети. Никоя друга работа не би ми подхождала по-добре.” – обяснява Рекер.

В момента в Щокен има 19 експерти, работещи в областта на научноизследователската и развойната дейност. Тяхната важна позиция им дава и добро положение в компанията. По отношение на организацията, те са на едно ниво с мениджърите на отдели, и също като тях се отчитат пред главния ръководител на отдел, като могат да говорят на равни начала с мениджърите. „Като цяло, йерархиите не са от особена важност за нас. Не правим разлика между мениджъри и експерти. Само потенциалът, ефективността и адаптивността са важни, както за кариерните възможности, така и за развитието на персонала.” – обяснява ръководителят на отдела за развитие на човешки ресурси Кристиан Якел. Това включва и обучения – например по мениджърски умения: „Подходящите техники са от голяма полза за експертите, тъй като те също са лидери – експертни лидери.”

Да бъдеш експерт в Continental е модел за успешна кариера – такива има в цялата корпорация. В дивизията за производство на гуми, те работят не само в отдела за научноизследователска и развойна дейност, но и в производството, инженеринга и информационните технологии.