Продукти за транспорта

Икономичност на гориво, съчетана с отлично поведение на пътя.

Нашата квалификационна програма „Drive Solutions CVT!“

Международната квалификационна програма „Drive Solutions CVT!“ е инвестицията ни в най-ценния капитал на Continental – хората в организацията, които ще задвижат нашата промяна от производител на гуми към доставчик на решения. Програмата е първата по рода си, като събира осем души от шест континента, които да бъдат посланици на цифрови решения.

Team_DriveSolutionsCVT_Oct2016_Web

Първата програма „Drive Solutions CVT!“ стартира през септември 2016 г. – дванадесет месеца обучение, за да се натрупат всеобхватни познания относно цифровите решения за транспортни компании – посещение на семинари и обучителни курсове, както и сътрудничество по проекти. В рамките на техните пазарни организации, кандидатите възприемат роля на посланици на промяна и споделят своя ентусиазъм за новия стратегически маршрут; разбират възможностите и предизвикателствата на конкретната ситуация на клиентите, изграждат мрежа с местните колеги и ги подкрепят, както и подготвят пазарното навлизане на ContiConnect. 

Програмата „Drive Solutions CVT!“ е впечатляващ израз на многообразието не само по отношение на половете и националността. Екипът има широк опит, включително методология „Шест сигма“, маркетинг на преживяването, продажби на гуми и технически продукти, научноизследователска и развойна дейност, разработки на софтуер и приложения, както и инженерство на изискванията. Както казахме – първа по рода си!