Продукти за транспорта

Икономичност на гориво, съчетана с отлично поведение на пътя.

Европейска награда за устойчиво развитие за завода ContiLifeCycle

През ноември 2013 г. Continental получава европейската награда за устойчив транспорт за своя нов завод ContiLifeCycle в Хановер-Щокен, който комбинира съвременно техническо регенериране на гуми с екологично рециклиране на каучук. Издателската компания HUSS в Мюнхен, предоставя Европейската награда за устойчив транспорт на всеки две години като признание за разработките на индустрията за комерсиални превозни средства по отношение на устойчивите продукти. 

Жури от 7 от най-известните експерти от областта на изследванията, технологиите и транспорта даде отлични оценки на ContiLifeCycle. Оценяването и класирането бяха извършени в три категории:

1. Икономика: оптимизация на процеси и съкращаване на разходи (30%);

2. Екология: оценка на жизнения цикъл на продукта (40%);

4. Социална отговорност: запазване на природните ресурси, опазване на околната среда, както и условията работното място (30%).

Image

В завода за преработване на употребявани товарни гуми се използва технически иновативно и съвременно оборудване за топъл регенерат, което спестява ресурси. При този процес се използват около 50% по-малко енергия и около 80% по-малко вода, в сравнение с производството на нови гуми. Остатъчният материал от остъргването, образуван при процеса на регенериране, се обработва допълнително като каучуков рециклат, който се използва при производството на нови и рециклирани гуми. Това може да спести 7800 метрични тона въглероден диоксид от производствения процес всяка година, тъй като количеството отпадък е намалено с 80%. Регенерираните гуми предлагат същите работни характеристики и съпротивление при търкаляне, както новите гуми.