Продукти за транспорта

Икономичност на гориво, съчетана с отлично поведение на пътя.

Международна награда за устойчиво развитие за Conti Coach HA3

През ноември 2014 г. на Continental е присъдена международна награда за устойчиво развитие за достижения в технологичните разработки. Автобусната гума Conti Coach HA3 спечелва Международната награда за устойчиво развитие за 2015 г. на списание Busplaner, в категорията „Гуми и услуги, свързани с тях”.

Международната награда за устойчиво развитие на сп. Busplaner се присъжда за втори път. Тя е насочена към препоръчителни и устойчиви продуктови разработки от областта на автобусната и туристическата индустрия. Наградата се дава от търговското списание Busplaner, издавано от HUSS в Мюнхен. Бизнеси, които „съчетават изключителен икономически успех със социална отговорност и опазване на околната среда и чиито устойчиви дейности водят до допълнителен растеж и просперитет”, биват отличавани на всеки две години.

Журито, което се състои от осем добре познати експерти от областта на бизнеса, науката, сдруженията и медиите, даде най-високи оценки на Conti Coach HA3. Особено добра оценка получи положителното влияние на гумата за намаляване на разхода на гориво: „Това дава значителни предимства за автобусните превози на далечни разстояния пред другите форми на транспорт, включително с лек автомобил, влак и самолет.” По мнение на журито, Conti Coach HA3 допринася активно за подобряване на ефективността, екологията и безопасността при практиките за устойчиво развитие на автобусните компании.

Image

Решението на журито е взето въз основа на: 

1. Оценка на икономическия успех под формата на оптимизация на процесите и намаляване на разходите (30%);

2. Екология чрез оценка на жизнения цикъл на продукта (40%);

3. Социална отговорност, посредством запазване на природните ресурси, опазване на околната среда, както и условията работното място (30%).