Продукти за транспорта

Икономичност на гориво, съчетана с отлично поведение на пътя.

Заводът CLC в Хановер-Щокен задава нови стандарти за устойчиво развитие

Новият завод ContiLifeCycle е единственото производствено съоръжение в света, което обединява рециклирането и регенерирането под един покрив и по този начин задава нови стандарти за устойчиво развитие.

Да се вдъхне живот на гумите за втори и даже за трети път – това е основната идея, която стои зад подхода ContiLifeCycle (CLC). Това, което десетилетия наред е било възможно при стъклото и металите, сега е възможно и при висококачествените гуми за камиони – с помощта на първата в света напълно интегрирана фабрика за рециклиране и регенериране в Хановер – Щокен.

„Ние имахме визия, когато създадохме стратегията ContiLifeCycle за гуми за комерсиални транспортни средства през 2010 г.” – казва Криатиан Сас, който е отговорен за бизнес подразделение Регенериране на гуми за камиони и автобуси за Европа, Близкия изток и Африка.

„Само три години по-късно нашата визия се превърна в реалност.” – споделя Сас своя ентусиазъм от ултрамодерното, светло и отворено производствено съоръжение, единствено по рода си в целия свят, което може да приема и групи посетители – фабриката ContiLifeCycle. Първата напълно интегрирана фабрика за рециклиране и регенериране, е била изградена в рамките на 15 месеца в бивше помещение за производство на товарни гуми в Хановер – Щокен.

Това, което прави фабриката уникална, е комбинацията от затворен производствен цикъл и използване на синергетиката при регенерирането и рециклирането на каучука, като по този начин се задават нови стандарти по отношение на устойчивото развитие. Използвайки непознат досега патентован процес, ние постигнахме успех при рециклирането на каучук от употребявани гуми по начин, позволяващ суровината да се върне директно в производствения цикъл за нови или регенерирани гуми.

В миналото, употребяваните гуми са били преработвани в продукти с технически по-ниско качество, като подови настилки, или просто са били изгаряни. „Благодарение на нашия метод за рециклиране, е възможно по един ефективен начин да доставим отново ценния каучук за неговите първоначални цели.”