Продукти за транспорта

Икономичност на гориво, съчетана с отлично поведение на пътя.

Continental LifeCycle™: Втори живот на гумите за един по-чист свят

Continental винаги се е стремял да заема водещо място в областта на екологичните иновации, като възприема екологосъобразни решения на всеки етап от своята дейност – от първоначалната разработка на гумите, до тяхното производство. Бизнес подразделението за специализирани гуми на Continental предлага една екологична гума, наречена Continental LifeCycle™.

Image

Регенерираната гума LifeCycle от плътен каучук се произвежда от селектирани каркаси, които са преминали през изчерпателен стандартизиран качествен контрол. След извършване на тези проверки, протекторът се отстранява от каркаса и се подменя напълно, като се използва каучукова смес, идентична с материала при новите гуми. С помощта на този метод, близо 65% от съществуващата гума може да влезе отново в употреба, а необходимата нова суровина е само 35%. Всички останали етапи в процеса на производство на ContiLifeCycle са идентични с тези при производството на другите нови гуми от плътен каучук в Continental. Високотехнологичните тестове и контролът на качеството, в съчетание с ефективното и екологоксъобразно производство на гуми, гарантират продукти с немско качество на една по-ниска цена.

Посредством използването на селектирани каркаси се намалява количеството енергия и суровини, използвани в производствения процес, което понижава също и цената на продукта. 

Повторното използване на подбрани каркаси също намалява и цената на продукта. Подкрепяйки тази широкомащабна инициатива за рециклиране, нашите клиенти ще помогнат за намаляване на броя употребяваните гуми, които трябва да се предадат като отпадък, както и за намаляване на емисиите на променящия климата СО2. Continental LifeCycle опазва природата и предлага намаляване на разходите.