Продукти за транспорта

Икономичност на гориво, съчетана с отлично поведение на пътя.

Нашият завод ContiLifeCycle в Петалинг Джая, Малайзия

Планирането и подготовката на завода за регенерат ContiLifeCycle започва в средата на 2011 г. с проектирането на нови производствени помещения, модернизация на оборудването и нова система за управление на производството. „След първата копка на обекта, ние започнахме с промени при приемането и първоначалната инспекция на каркасите и провеждането на тестове изпитване с помощта на шерография, за да може да се гарантира, че само висококачествени каркаси преминават към следващите етапи в процеса на регенериране.” – спомня си Мануел Руиз-Ортега, бивш ръководител на отдела за научни изследвания и разработки за регенерат, регион Азия и Тихия океан. Следващите стъпки са свързани с модернизация на оборудването.

Image

Оборудването обаче, само по себе си не представлява първокласно решение за регенерат. Необходими са също добре обучен и квалифициран персонал, надеждна възможност за проследяване на продуктите, системи за управление на производството и качеството. Така че всичките ни служители бяха оценявани и наемани в съответствие с нови и различни стандарти за качество. Ние разработихме специална система, която ни позволява не само да проследяваме историята на каркасите на нашите клиенти, но също и важните за качеството параметри по време на процеса на регенериране. Включихме и методи за стегнато производство с инструменти като Метод за пестеливо производство (Gemba Walk), Система за организация на работното място (5S) и Диаграма на технологичните процеси (Value Stream Mapping).

Тези нововъведения позволяват заводът ContiLifeCycle в Петлинг Джая да служи като център за обучение на всички партньори на мрежата ContiLifeCycle от целия регион Азия и Тихия океан. С помощта на нашия център за обучение за регенерат, ние даваме увереност на нашите партньори, че със своето технологично решение ContiLifeCycle, Continental представлява един надежден партньор, който гарантира бъдещото развитие на техния бизнес.” – заявява Стенли Джордж, специалист производствени процеси ContiTread за регион Азия и Тихия океан. „Преди да допуснем външен доставчик на регенерат да използва нашите предварително вулканизирани протекторни ленти, той трябва да изпълни първокласните стандарти за качество на Continental.” Това включва инспекция на качеството и производствените процеси на всички етапи в цеховете за регенерат на нашите партнори. Посещавайки нашия завод, нашите партньори могат също така да получат представа за високите стандарти за регенериране на гуми в Continental.