Продукти за транспорта

VECTO

Предстоят промени. Ние сме готови, а вие?

Работата в транспортния бизнес
включва трудни предизвикателства.

Вие движите света.

А ние вярваме, че устойчивостта е от ключово значение.

 
Стартирайте видеото

2020 е годината за действия.

За да продължим да движим света, всички ние трябва да действаме и да инвестираме в промените днес. Не само за да бъдем конкурентоспособни в бъдеще, но преди всичко да живеем на една по-здрава планета. Затова намаляването на разхода на гориво и следователно и на CO₂ емисиите е от ключово значение. За справяне с промените на климата в съответствие с Парижкото споразумение бяха въведени първите разпоредби за емисии на въглероден диоксид за нови тежкотоварни превозни средства (HDV). Това ще означава намаляване на средните CO₂ емисии от нови тежкотоварни превозни средства с 15% до 2025 г. и с 30% до 2030 г. в сравнение с 2019/2020 г. За да гарантира постигането на целите за намаляване, Европейската комисия въведе инструмент за симулации, наречен VECTO – съкращение на Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Инструмент за изчисление на разхода на енергия на превозните средства).

ВСИЧКО ЗА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА CO₂ ЕМИСИИ И VECTO

Кой ще бъде засегнат от разпоредбите? Как новите разпоредби за CO₂ емисии ще направят автомобилния транспорт по-ефективен? Какво е VECTO? Как ще осигурява по-голяма прозрачност за разходите на вашия автопарк? И кои са основните фактори за разхода на гориво и CO₂ емисиите? Прочетете информационната графика, за да разберете.

Стартирайте видеото
 

Разяснителен видеоклип: Инструментът за изчисление на разхода на енергия на превозните средства (VECTO) е инструмент за симулации, който използва сертифицирани данни за производителността, за да измерва разхода на гориво и CO₂ емисиите на индивидуални конфигурации на превозни средства.

Инструмент VECTO и параметри

Научете повече за разпоредбите за CO₂ емисии, VECTO и защо тези неща са толкова важни.

Първите разпоредби за емисии на въглероден диоксид (CO₂) в Европа за тежкотоварни автомобили (HDV) имат една много проста цел: да намалят значително CO₂ емисиите от тежкотоварни автомобили и автобуси. За да гарантира постигането на тези цели за намаляване, Европейската комисия въведе инструмент за компютърни симулации, наречен VECTO – съкращение на Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Инструмент за изчисление на разхода на енергия на превозните средства). С помощта на VECTO производителите на превозни средства могат да симулират разхода на гориво и съответно емисиите на въглероден диоксид за различни конфигурации тежкотоварни автомобили.

Прочетете повече
Защо VECTO ще бъде важен за мен?

Как ще бъде засегнат вашият транспортен бизнес?


Новите разпоредби имат за цел да намалят емисиите на въглероден диоксид (CO2). За постигане на това производителите на тежкотоварни автомобили трябва да инвестират в разработването на технологии, които правят превозните им средства по-ефективни, защото разходът на гориво е пряко свързан с емисиите. Това ще доведе не само до използването на по-малко гориво от автопарка ви в бъдеще, но и ще осигури по-голяма прозрачност по отношение на индивидуалните конфигурации на превозни средства.

Прочетете повече
Конфигурации на превозни средства във VECTO


Кои конфигурации на превозни средства са засегнати?

Разпоредбите са приложими за голям диапазон от тежкотоварни автомобили – с две и повече оси, както и за камиони без ремарке или съчленени. Тези видове превозни средства са източник на 70% от общите CO₂ емисии от тежкотоварни автомобили. Разпоредбите постоянно се преразглеждат и разширяват, за да включват допълнителни конфигурации тежкотоварни автомобили, ремаркета и автобуси, и групи превозни средства. Допълнителни разпоредби влязоха в сила през януари 2020 г.

Прочетете повече
3 основни фактора, влияещи върху емисиите и разхода на гориво

Знаете ли, че?

Нивото на CO₂ емисиите е пряко свързано с разхода на гориво. Трите основни фактора, които влияят на разхода на гориво и емисиите, са двигателят на превозното средство, аеродинамичното съпротивление и триенето при търкаляне на гумите.

3 основни фактора влияят на разхода на гориво и CO₂ емисиите: триенето при търкаляне на гумите, двигателят и аеродинамиката

3 основни фактора влияят на разхода на гориво и CO₂ емисиите: двигателят, аеродинамиката и триенето при търкаляне на гумите.