Продукти за транспорта

stage_conti360°_TT

Обслужване на автомобилни паркове Conti360°

Conti360° Fleet Services™

Повече услуги, по-ниска цена

conti360_logo_4c_black_tag

Още по-успешни на пътя. Благодарение на обслужването за автомобилни паркове Conti360°.

Бързи факти

Обслужването на автомобилни паркове Conti360° отговаря на вашите специфични потребности и ви дава възможност да постигнете най-ниски цялостни разходи за транспорт. 

От перфектния избор на гуми, през правилния монтаж, текущия мониторинг, изготвянето на отчети и бързата реакция в случай на повреда, до правилното третиране на износените гуми. Това е, което ние наричаме ексклузивно и всестранно обслужване. 

ContiFitmentService™
ние осигуряваме правилен избор на гуми, както и правилен монтаж, за да гарантираме безпроблемна работа на вашия автомобилен парк.

ContiFleetCheck™
Нашите редовни инспекции ви помагат да постигнете максимална ефективност на вашите гуми.

ContiBreakdownService™
Независимо къде се намирате в Европа, в случай на повреда на гума ние ще ви върнем обратно на пътя с минимален принудителен престой.

ContiCasingManagement™
Дори и в края на техния живот, товарните гуми Continental имат парична стойност. Ние се грижим за цялостното управление на каркаса: събиране, инспекция, изкупуване, регенериране и/или съответно предаване като отпадък.

ContiFleetReporting™
Ние ви предоставяме комплексен анализ на всички данни, свързани с вашите гуми, което веднага разкрива възможности за оптимизиране на всеки разход.

Conti_Fitment_Service

ContiFitmentService™

Пътят към най-ниските цялостни разходи за транспорт започва с избора на нови гуми. Каквото и да е вашето конкретно приложение, ContiFitmentService ви гарантира, че ще получите правилните гуми. Ние ви доставяме нови и регенерирани гуми, които точно отговарят на вашите изисквания.


Няма нищо по-добро от добрия старт

 • Експертен съвет за правилния избор на гуми
 • Професионален монтаж и демонтаж на вашите гуми
 • Това може да стане в център за гуми на партньор на Conti360°, или където се намира вашият автомобил, благодарение на мобилните групи.

Conti_Fleet_Check

ContiFleetCheck™

Никъде максимата "малка причина, голям ефект" не е толкова подходяща, колкото при товарните и автобусните гуми. Ако смените гумите си твърде рано, вие изхвърляте на боклука едновременно ценни милиметри и пари. Същото важи и за налягането на гумите: ако то е много високо или ниско, резултатът винаги е прекомерно износване, значително по-високи разходи за гориво и повредени гуми. И в крайна сметка, гумите, които не се проверяват редовно, са гуми, които носят допълнителни разходи. ContiFleetCheck се отнася с нужното внимание към вашите товарни и автобусни гуми и ви предоставя подробна обобщена информация за тяхното състояние.


Ние извличаме максимума от вашите гуми – благодарение на редовния мониторинг на:

 • Правилното налягане на гумите
 • Дълбочината на протектора на всички гуми
 • Пробега
 • Повреди и модели на износване

Breakdown_service_2

ContiBreakdownService™

Ние ви даваме възможност да продължите пътя си в случай на повредена гума: в цяла Европа, по всяко време на денонощието, 365 дни в годината и с минимален принудителен престой. Вече повече от 30 години Continental е лидер в областта на сервизните услуги. Много бързо нашата проста и надеждна система ви прави отново мобилни, например след спукване на гума. С нашата гаранция "drive-on-time" ние ви даваме сигурност, че навсякъде в Европа вашият случай ще бъде разрешен възможно най-бързо. В случай на повредена гума ние гарантираме максимален принудителен престой от 3 и съответно 4 часа*. 


В случай на повреда:

 • Сервизен център, в който се комуникира на вашия език
 • Помощ на разположение навреме и в цяла Европа
 • Гаранция "drive-on-time" в рамките на 3 и съответно 4 часа*
 • На разположение 24/7/365


* Гаранция "drive-on-time" в рамките на 3 часа:
Белгия, Чешка република, Дания, Франция, Германия, Великобритания, Люксембург, Холандия, Полша, Словакия, Швеция
Гаранция "drive-on-time" в рамките на 4 часа:
Австрия, Естония, Финландия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Португалия, Испания, Швейцария


360_TireStack

ContiCasingManagement™

Много преди нашите товарни и автобусни гуми да излязат на пътя, ние внимателно сме обмислили как да ги направим по-издръжливи, безопасни, комфортни и ефективни. Резултатът може да се види ясно. Ако някога протекторът се износи, нашият каркас все още е толкова добър, че искаме да ги върнем обратно в движение. В крайна сметка, всичко се свежда до факта, че с нашите първокласни решения за регенериране "ContiRe" и "ContiTread" ние можем да дадем нов живот на вашата износена гума, без да правим компромис с качеството на продукта. 


Управление на каркаса от А до Я:

 • Събиране на износени каркаси
 • Инспекция на каркаса и оценка на тяхната годност за повторна употреба
 • Изкупуване на каркаси, които могат да бъдат използвани в производството "ContiRe" 
 • Предаване като отпадък на вашите негодни за употреба каркаси 

Conti_Fleet_Reporting

ContiFleetReporting™

Ако имате достатъчно информация, вие ще знаете от какво може да спестите. Именно затова нашата услуга ContiFleetReporting включва изчерпателен анализ на разходите на вашия автомобилен парк за гуми и сервиз. Бързо става ясна всяка нужда от оптимизация или възможност за спестяване. Услугата ContiFleetReporting е достъпна онлайн, така, че вие имате непрекъснат достъп до вашите данни.


ContiFleetReporting включва:

 • Количество доставени и монтирани продукти
 • Брой извършени услуги ContiBreakdownServices
 • Брой извършени проверки ContiFleetChecks
 • Всички разходи във връзка с продуктите и извършените услуги

Conti_Contract_Types

Видове договори Conti360°

С всеки Договор за обслужване Conti360°, вие избирате професионален пакет за управление на гуми с утвърдени цени и сервизни стандарти. Договорите са съставени на модулен принцип и могат да бъдат адаптирани в съответствие с изискванията на всеки клиент. Различните компоненти могат да варират между:

 • договор само за повреди
 • договор за централизирано плащане
 • комплексно управление на гуми, например договори тип "пенс за километър" (ppk-pence per kilometer)

Два пътя, които водят към една и съща цел: най-ниски цялостни експлоатационни разходи за вашия автомобилен парк. 


Conti360° - договор тип "Плащай в движение" (Pay-as-you-go) 
При този тип договори вие плащате за услуга и продукт, като знаете точно какво ще получите. От специално адаптирания към вашите нужди пакет за управление на гуми, вие можете да изберете между: 

 • Доставка на нови и регенерирани гуми Continental за вашите камиони и ванове
 • Богат асортимент от услуги, свързани с гумите, като например: монтаж, отстраняване на повреди, проверки на автомобилния парк и управление на каркаса.

При договор "pay-as-you-go", клиентът инициира смяната, докато офисът на Conti360°се грижи за:

 • управлението на договора
 • администрацията

Conti360° - договор за изминати километри (Mileage Contract-ppk)
Фиксираната тарифа за цялостно управление на гуми ви дава спокойствие по отношение на всичко, свързано с гумите на вашите автомобили, като ви предоставя:

 • Същата широка гама от продукти и услуги, както при Договора за услуги Conti360°
 • Максимална сигурност при планирането за оптимизиране на всички разходи, свързани с гумите на вашия автомобилен парк.

Conti360_Network

Мрежа Conti360°

Мрежа Conti360°

 • Цялостно обслужване на вашия автомобилен парк в цяла Европа
 • Благодарение на нашата мрежа из цяла Европа, със 7000 партньори в 25 страни, услугите ни са достъпни на всички важни европейски пазари и маршрути
 • Персонални консултации, надеждно качество и цени с максимална сигурност при планирането
 • Гарантирана наличност на гуми Continental
 • Редовен мониторинг на качеството на обслужване с помощта на Ключови индикатори за ефективност (KPI - Key Performance Indicators) и постоянни подобрения в обслужването
 • Висока ефективност на вашия автомобилен парк, благодарение на цялостното управление, което предлагаме за вашите гуми

Conti360_Partners

Conti360° Partners

Обслужване на автомобилни паркове Conti360°: цялостно обслужване, което намалява разходите.


С помощта на Conti360° Fleet Services, европейските автомобилни паркове получават цялостно обслужване на гумите: от препоръчването и перфектната селекция на гуми, през правилния монтаж и бързото съдействие в случай на повреда, до текущите проверки и отчети за състоянието на гумите на целия парк. Също така се грижим и за съответното предаване на износените гуми като отпадък. 


Conti360° Fleet Services отговаря на специфичните нужди на парковете: надеждност и ефективност. Отделните елементи, включени в Conti360° Fleet Services дават възможност на автомобилите да достигнат най-ниски цялостни експлоатационни разходи.


ContiFitmentService™
Подходящите гуми с правилен монтаж създават оптимални условия за безпроблемна експлоатация.


ContiFleetCheck™
Благодарение на редовните инспекции се оптимизира ефективността на гумите.


ContiBreakdownService™
Независимо къде се намирате в Европа, в случай на повредена гума ние ще възстановим движението на вашето превозно средство в рамките на три, до четири часа.


ContiCasingManagement™
Ние се грижим за пълното обслужване на каркасите: събиране, инспекция, изкупуване, регенериране и/или съответно предаване като отпадък. 


ContiFleetReporting™
Ние предоставяме пълен анализ на ефективността на гумите на вашия автомобилен парк, от който веднага добивате представа за възможностите за оптимизиране на разходите.

Мрежата от партньори на Conti360° из цяла Европа гарантира високо качество и стандартизирано обслужване.

 • Обслужването Conti360° Fleet Services е достъпно в цяла Европа с еднакво високи стандарти за качество навсякъде. Така вие можете лесно да установите бизнес отношения с многочисления паневропейски автомобилен парк.
 • Вие ще станете изключителен доставчик на услугите ContiFitmentService, ContiFleetCheck и ContiBreakdownService.
 • В допълнение към основния ви бизнес, вие ще получите достъп до услуги, от които предварително знаете колко ще спечелите
 • Гарантиран достъп до нашата онлайн административна платформа CESAR 
 • бързо плащане, благодарение на ефективната обработка на плащанията
 • автоматично генериране на кредитни известия за предоставените услуги
 • следене на вашата собствена ефективност (например BreakdownService или FleetCheck) и получаване на достъп до вашите данни в реално време
 • Регистрация в CESAR 
 • Като партньор, вие ще бъдете включени в списъка с партньори на Conti360° (Dealer Locator),  уебсайт, който дава информация за вашето местоположение на европейските автомобилни паркове.
 • Независимо дали става дума за индивидуална консултация, кампании, свързани с директен маркетинг, печатни и рекламни материали или промоции, ние винаги ще бъдем до вас за да ви подкрепим.

Ако искате да бъдете партньор, вие сте на ход.


Вие трябва:

 • да можете да предоставяте услугите ContiFitmentService, ContiBreakdownService и ContiFleetCheck
 • да бъдете на разположение при повреди 24/7/365
 • да обработвате заявки за обслужване през CESAR
 • да генерирате собствени кредитни известия
 • да изпълнявате мобилни услуги 
 • да отговаряте на стандартите за качество на Conti360°

Имате ли интерес? Свържете се с вашия представител на Continental.