Продукти за транспорта

stage_goods_TT

Товарни гуми, сегмент Goods за превоз на стоки

Високотехнологични изпитвания

article_66w_image1

Тестване на гуми с помощта на най-прецизна електроника, лабораторни химически анализи, рентгенови изображения, и дори компютърна томография: методите за тестване на Continental за разработване на перфектната гума, стават все по-съвършени, като получените от тях данни се въвеждат за обработка от нашия любим колега – компютърът. 

Рюдигер Менц поглежда зад железните решетки на зелена машина, висока колкото човешки ръст. Прилича на извънгабаритна пералня, в центъра на която, върху барабан е монтирано и се върти дебело колело. „Тук ние измерваме съпротивлението при търкаляне” - обяснява той - „То е особено важно за енергийната ефективност на гумата”. Атлетичният Рюдигер енергично се отправя към следващото помещение за изпитване. В единия ъгъл, зад дебело предпазно стъкло, се върти стоманен барабан с диаметър 1,7 м. На него са монтирани и едновременно се въртят четири товарни гуми . „Оставяме гумите да се въртят, докато не започнат да се разпадат – казва той. – Извършваме този тест, за да установим при какви условия и колко дълго издържат различните видове гуми.”

Рюдигер Менц ръководи експертното оценяване на издръжливостта в експлоатационни условия. Той отговаря за разработването на методи за изпитване на издръжливостта на гумите в Continental и има за задача да се справи с едно предизвикателство: гумите Continental издържат изключително дълго. „Някои могат да издържат милиони километри. Ако трябва да провеждаме тестове на терен, то гумата трябва да е в движение години наред, за да възпроизведем нейния цялостен жизнен цикъл.” Днес тестваните гуми се движат, монтирани на нашите лични автомобили и автомобилните паркове на нашите партньори от спедиторските компании. И Рюдигер, и неговите колеги работят под голямо напрежение, за да намерят начини за ускоряване на процеса на изпитване на гумите.

Жадни за данни

Компютърните симулации предоставят най-бързите резултати: какъв ефект има по-твърдата смес върху издръжливостта или съпротивлението при търкаляне? Дали назъбените канали в шарката на протектора повишават безопасността на движение? Нашият колега компютърът изчислява резултатите само за няколко часа. Но за да бъдат те надеждни, формулите за изчисление трябва да бъдат верни, а това може да стане само при въвеждане на данни, взети от тестове в реални условия. Да вземем за пример един от тестовете, проведени на изпитателен стенд с барабан в центъра за проучвания и разработки в Хановер – Щокен. 

При този тест, отделни товарни гуми се подлагат на натоварване, достигащо десет тона. „Тестовете на стенд се провеждат при изключително прецизни условия” – казва Рюдигер – „Поради което, този метод предоставя и изключително точни данни. Недостатъкът: може да тествате само една характеристика на натоварване при едно изпитване, като например специфично натоварване, специфична температура, или специфично налягане.” Следователно, резултатите от тестове на различни фактори, трябва да бъдат изчислени заедно, което е трудно да се направи при всичките взаимодействия. И все пак когато са на пътя, висококачествените гуми от Continental трябва да задоволят едновременно всички тези изисквания.

New content item

Рентгенови изображения

Полевите тестове при пътни условия могат да отнемат много време, но те все пак са необходими. Екипът, провеждащ тестовете, вгражда в гумите прецизни инструменти за измерване, например такива, които регистрират измененията в температурното поле. В по-горещи региони например, температурата е фактор от изключителна важност, който трябва да се вземе под внимание при оценката на издръжливостта на гумата, обяснява Рюдигер Менц. В рентгеновата камера, за инсталирането на измервателните датчици, с дистанционно управление се пробиват малки отвори в шарката на протектора. Става дума за точност до десети от милиметъра. Рентгеновите лъчи ни помагат много и при наблюдението на конструкцията на тестваната гума, като ни показват всякакви „вътрешни наранявания”.

Съвременните методи за изпитване са по-съвършени от всякога. Първокласните гуми Continental показват толкова високи експлоатационни характеристики, че при странично наблюдение с невъоръжено око не бихме стигнали далече. Затова се вземат отделни отрязъци от тестови гуми, които биват употребявани и подлагани на химически анализ в лабораторни условия. Използването на компютърна томография (CT) позволява и най-малките подробности, като например дълбочината на протектора, да бъдат анализирани с прецизна точност.

Вътрешното оборудване за компютърна томография работи без прекъсване. Екипът за проучване и разработки буквално прави дисекция на стотици гуми годишно, като ги разделя на пластове с широчина от един милиметър. Цялостното сканиране на една товарна гума, парче по парче, отнема около 24 часа. Така се събират ценни данни, които могат да бъдат въведени в алгоритми за компютърни симулации. Според Рюдигер Менц това е бъдещето. „С усъвършенстването на методите за измерване и тестване, ние стигаме все по-близо да нашата цел: виртуални изпитвания, които са възможно най-кратки и могат точно да демонстрират реалните работни характеристики на гумите.” Бързината е от особено голямо значение, когато става дума за разработване на нови гуми, тъй като всяко забавяне води до изоставане от конкуренцията.

„През последните години ние станахме два пъти по-бързи при реализацията на нашите продуктови идеи на пътя” – казва Рюдигер Менц, въвеждайки колони от цифри на своя компютър. Може ясно да се види, че Рюдигер Менц, който има докторат по машинно инженерство, с удоволствие създава математически и физически модели. „Нашият екип въплъщава изобретателския дух” – усмихва се той – „Ние вършим открития с разработването на моделите за издръжливост. Намираме се на кръстопътя между теорията и практиката. Проучваме, усъвършенстваме нашите методи за изпитване, пишем програми и винаги се чувстваме истински близо до продукта.” Гумата в зелената „пералня” не престава да се върти.