Продукти за транспорта

New content item

Икономичност, съчетана с отлично поведение на пътя.

Етикет за гуми на ЕС

eu-tire-label-image

Етикетът за гуми на ЕС цели постоянното подобряване на продуктите

Continental приветства въвеждането на етикета за гуми на ЕС. Той дава на спедиторите и търговците на гуми обективна, надеждна и съпоставима информация за три важни работни характеристики на гумите.

Щракнете върху Генератор на Етикет за гуми на ЕС, за да откриете веднага стойностите на Етикета за гуми на ЕС за предпочитаната от вас гума, или за всяка друга от съвременните товарни гуми Continental.

EU Tire Label Truck

Етикетът за гуми на ЕС – какво ви казва?

Европейският парламент прие регламент за въвеждане на стандартизирано етикетиране за гумите в цяла Европа. От 1 ноември 2012 г. Етикетът за гуми на ЕС ще стане задължителен за всички гуми, произведени след 1 юли 2012 г. Целта е да се повиши безопасността и екологичната и икономическа ефективност на автомобилния транспорт, както и да се намали общото потребление на енергия с 20% до 2020 г.

Трите аспекта - ефективност, безопасност и околна среда -намират изражение върху етикета чрез следните категории: горивна ефективност, сцепление на мокри настилки и външен шум при търкаляне. Така принципът е подобен на този при етикетите за енергийна ефективност, които могат да бъдат видяни на перални машини, хладилници и други електроуреди. 

По този начин потребителят има възможност направи обективно сравнение на продуктите и заедно с другите критерии, да използва тази информация при взимането на решение за покупка. Наред с трите стойности на етикета, съществуват и други критерии, които имат значение за безопасността и ефективността. Такива са например пробегът, спирачната ефективност на сухи настилки, стабилността при движение и възможността за регенериране.

Wet Grip

Как да четем етикета?

Сцепление на мокър път / спирачна ефективност

Спирачен път при мокри атмосферни условия от клас "А" (кратък) до клас "G"* (по-дълъг).

Сцеплението на мокър път е едно от най-важните качества за безопасността на една гума. Добрата стойност в тази категория означава кратък спирачен път на мокри настилки. Подобрението с един клас означава намаляване на спирачния път с 5 до 10 метра в случай на спиране на място от скорост 80 km/h. При критични обстоятелства, всеки метър е от значение и може да бъде ключов за избягване на катастрофа.  

Eu Label Fuel Efficiency

Горивна ефективност / съпротивление при търкаляне

Разход на гориво от клас "A" (нисък) до клас "G"* (по-висок).

Съпротивлението при търкаляне оказва значително влияние върху разхода на гориво на товарните автомобили и по този начин играе важна роля по отношение на тяхната икономичност и екологичност. Това се дължи на факта, че ниският разход има положителен ефект върху въглеродния отпечатък на автомобила. 

Икономии с до 3.5 l/100 km могат да бъдат достигнати при подобрение с един клас (например от клас "C" към клас "B").


EU Label Noise

Външен шум при търкаляне / емисия на шум

Сила на звука от 1 (тиха) до 3 (шумна) звукови вълни.

Шумът при търкаляне на една товарна гума допринася за шума на автомобилния трафик и съответно за шумовото замърсяване на околната среда. Наред с измерената стойност в децибели, етикетът показва и нивото на шум между различните класове с една до три звукови вълни. С три звукови вълни са означени гумите, превишаващи граничните стойности, които ще влязат в сила от 2016 г. Гумите с две звукови вълни са под този бъдещ лимит, а с една вълна те са под него с повече от 3 dB. Промяна от 10 dB се равнява на намаляване наполовина или удвояване на силата на звука.


*клас "G" не се използва