Продукти за транспорта

Икономичност на гориво, съчетана с отлично поведение на пътя.

Гуми за градски и туристически автобуси от сегмент People

Безопасност при шофиране.

Успех в движение по всички маршрути.

Автобусните и туристическите превози са се утвърдили като надеждни, гъвкави и рентабилни средства за транспорт по пътищата на Европа. Все повече нараства броят на хората, пътуващи до работните си места, които избират автобуса като алтернатива на автомобила, сблъсквайки се ежедневно с претоварения градски трафик.

Гумите, проектирани за сегмент People за превоз на пътници, са оптимизирани да отговорят на нуждите на нашите клиенти в областта на пътническите превози:

People Segment Overview