Продукти за транспорта

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

ContiConnect. Цифрово следене на гумите. По всяко време. Навсякъде.

ContiConnect е цифровата платформа за следене на гумите на Continental за търговски автопаркове, която вече е налична на избрани световни пазари. Като цифровизирате дейностите си за следене на гумите с ContiConnect, можете да осигурите по-продължителна непрекъсната работа и по-ниски разходи за поддръжка, както и да увеличите максимално икономията на гориво. Поставени върху вътрешната обвивка сензори за гумите предават информация за налягането и температурата на гумите към станция за отчитане и съобщават състоянието в уеб портал. Освен това можете да отчитате данните за гумите с преносимо устройство и ръчно да ги въвеждате в уеб портала, като това е полезно, когато автомобилите не се връщат често в обозначените места за проверка или са извън обхвата на станцията за отчитане. С ContiConnect можете да получавате персонализирани известия, за да разрешавате проблемите с налягането на гумите в реално време и да избягвате скъпоструващи повреди.

ContiConnect – ефикасното решение за дистанционно следене на гумите.

ContiConnect™ ви дава възможност да следите дистанционно налягането и температурата на гумите в реално време и ви известява, когато са необходими спешни действия. По този начин предотвратява свързаните с гумите повреди и генерира стойност, като увеличава непрекъснатата работа на автомобила. 

  • Съдържа различни компоненти, които включват сензорите за гумите, станция за отчитане, обслужване, както и уеб портал и услуги за известяване.
  • Следи, анализира и отчита налягането и температурата на гумите на целия автопарк въз основа на данни от сензорите за гумите, които се събират от станция за отчитане.
  • Изпраща известия, ако налягането на гумите се различава от зададената стойност.
  • Уведомява група зададени получатели по имейл или SMS и предлага коригиращи мерки, ако е необходимо.
  • Дава възможност на ръководителя на автопарка да действа проактивно, вместо да разрешава вече възникналите проблеми.
  • Повече непрекъсната работа на целия автопарк, по-малко нужда от поддръжка и цялостен успех в мобилността и ефикасността.
conticonnect-components-tire-sensor-image

Сензорът се поставя върху вътрешната обвивка на гумата, за да събира данни. Сензорът може да се постави върху гумата в последствие или при производствения процес в завода.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Станцията за отчитане е компонентът за свързаност на ContiConnect, който получава данните от сензорите за гумите и ги прехвърля чрез мобилна връзка към центъра за обслужване. Станцията за отчитане се инсталира на честите пресечни точки на автопарка, като например на автомивка, бензиностанция или други обозначени места за проверка. Тя отчита данните от сензорите за гумите и ги изпраща към отдела за обслужване, където се анализират и тълкуват.

Можете да намерите ръководството за инсталиране на станцията за отчитане тук.

conticonnect-components-handheld-tool-image

Преносимото устройство е необходимо за инициализирането на ContiConnect™. Този компонент се използва за присвояване на всеки сензор за гумите към съответната позиция на колелото на автомобила. Свързва се безжично със сензорите за гумите. Освен това можете да използвате преносимото устройство, за да импортирате информация за гумите на уеб портала без станция за отчитане.

conticonnect-components-web-portal-image

Уеб порталът на ContiConnect™ е интерфейсът, в който можете проактивно да следите състоянието на гумите на всичките си автомобили. Уеб порталът е базирано на браузър приложение, до което можете да имате достъп от всякакви устройства.